Declaratii de avere, interese si incompatibilitati:

 

Conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata în Monitorul Oficial al României nr.621/02.09.2010, categoriile de persoane prevazute de lege au obligatia de a depune declaratiile de avere si declaratiile de interese în termen de 30 zile de la data numirii în functie ori de la data începerii activitatii.

De asemenea, se prevede obligatia depunerii sau actualizarii declaratiilor de avere si de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Publicarea si mentinerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese se face de catre persoana desemnata potrivit art.5 din Legea nr.176/2010, pe pagina de Internet descentralizata a structurii respective/ a ministerului, sau la avizierul propriu, dupa caz, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.

Declaratiile de avere si declaratiile de interese se pastreaza pe pagina de Internet a institutiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa încetarea acestora si se arhiveaza, potrivit legii.

  1. Ghid de completare a declaratiilor de avere si interese
  2. Declaratie de avere
  3. Declaratie de interese
 
TABEL DECLARATII
 
Nume si Prenume Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
Barbulescu Constantin x x x DAI DAI DAI
Boeriu Marius x x x DAI DAI DAI
Boruga Elena x x x x x DAI
Calotescu Robert x x x x x DAI
Caruceriu Corneliu x x x DAI DAI DAI
Cocheci Vasile x x x x DAI
Cosmulescu Laurentiu x x x x x DAI
Dumitrelea Danut DAI x x x DAI
Glodeanu Nicoleta x x x x DAI DAI
Ianas Elena x x x DAI DAI DAI
Iosu Benonii Viorel x x x x DAI DAI
Ivanescu Ligioara DAI x x DAI DAI DAI
Murea Adrian x x x DAI DAI
Nanescu Valentin x x x x x DAI
Olaru Mihaela x x x DAI DAI DAI
Podaru Constantin x x x x x DAI
Sanda Victoria x x x DAI x
Staniloiu Elena DAI x x x x
Talaba Constantin DAI x x x x
Vilceanu Simona x x x x DAI DAI
Vilau Viorel x x x DAI x